از کارکردهای فیلم های سینمایی می توان به  نشان دادن مشکلات، تلاش برای رفع معضل عمومی و یا تقویت یکی از باورها نام برد.البته که هر کدام از این کارکردهای فیلم های سینمایی در جامعه می تواند ناظربه آینده ی یک جامعه یا حالت فعلی آن باشد.حال می خواهم به یکی از مشکلاتی که در آینده، انقلاب اسلامی با آن مواجه است بپردازم ،چرا که اگر از هم اکنون به آن بپردازیم در آینده ای نه چندان دور برداشت هایی فوق العاده از آن داشته باشیم.

یکی از چهره هایی که تا به حال از انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته ایم که در سراسر عالم توانسته اثر گذار باشد چهره ی مقاومت در برابر ظلم ظالم و استکبار است و این مقاومت ملت و مسولان نظام و یا به عبارتی دقیق تر نظام اسلامی چهره ی رزمنده ای دائما در میدان به خود دارد که گاهی خونین و گاهی خاکی است اما ما تا به حال برای نسل آینده نتوانسته ایم این جلوه از انقلاب را که چقدر با درون تشکیلات خود مهربان و عطوف است را نشان دهیم.

نسل های آینده که تازه می خواهند با انقلاب عزیز اسلامی آشنا شوند چه تصویری از انقلاب را در ذهن می آورند؟؟؟این خود می تواند پروژه ای تحقیقاتی باشد؛ اما ما باید به جنبه های عاطفی و محبت های فراوانی که انقلاب برای جبهه خودی تا به حال داشته و روش انقلابی  رحماء بینهم  را در بین اذهان عمومی مستقر کنیم و بدانیم که نسل جدید با سرعت بیشتری به یک مادر مهربان که تمامی سرمایه های خود را به فرزندانش می دهد و خطاب هایی پر از شور و محبت می کند نزدیک می شود تا به رزمنده ای که جان خود را در دست گرفته برای عزت و اقتدار فرزندان می جنگند.

سیاست گذاران فرهنگی باید به این مهم توجه داشته باشند که باید چهره ای تام و تمام از انقلاب اسلامی را به جهان عرصه کنند تا بتوانند زمینه ی جذبی حداکثری را فراهم کنند.

فیلمی که بتواند چهره ی انقلاب را به طور کامل برای مخاطبین خاص خود معرفی کند لزومش احساس می شود البته اگر ما قصدی برای حرکت های بزرگ جهانی داشته باشیم و الا فلا!!

و به نظر می رسد که این امر در فیلم خلاصه نمی شود با اینکه بسیارمهم است باید این جریان را در عرصه های دیگر مانند کتاب،انیمیشن ،موسیقی،روزنامه نگاری های تخصصی و مجلات مرتبط نیز انجام داد.

به نظر نگارنده بزرگ ترین کاری که رسانه ها می توانند انجام دهند خلق تصویر دلخواه تولیدکننده است و برگه برنده ما این است که تصویر ارائه شده از رسانه ی انقلاب با واقعیت یکی است.