یکی از اتفاقاتی که در جهان کنونی می افتد از شرقی ترین نقطه عالم تا غربی ترین نقطه ی آن از چین تا  آمریکا همگی در حال تلاش برای ایجاد هویتی مشخص از خود برای بقا در شرایط عجیب و تکثرگرایی فعلی است.

حال که آلمان و روسیه و هند گسترش کمی و کیفی اسلام را در کشورهای خود حس کردند به دنبال جذب مسلمانان و سیاست گذاری متناسب با افکار و هویت خود برای رشد و جهت دهی به مسلمانان می باشند.حال سوال اساسی اینجاست که انقلاب اسلامی که امروز ام القری جوامع اسلامی در عرصه ی  بین الملل است و دیگران به ایران چشم دارند تا محتوای دینی سالم را به آنها بدهد وظیفه چیست؟؟

به نظرم می رسد که علاوه بر ایجاد محتوای متناسب با محیط مقصدی که به دنبال جهت دهی به اندیشه ی وارداتی است باید به اصلاح نژاد دینی نیز دست زد و این واژه را دوست دارم بیشتر توضیح دهم:

این واژه را از متخصصین زیستی به وام می گیرم اولا می خواهم به همان معنا استفاده کنم ثانیا به معنای معنایی آن.

برای صدور انقلاب و تغییر هر محیطی یکی از سیاست های ما علاوه بر صدور فکر باید صدور نیروی انسانی به محیط باشد اگر بتوان نسل جدیدی که در آینده مثلا در منطقه ی قفقاز زندگی می کنند نژادی ایرانی -قفقازی و در روح آنها شیعی باشند علاوه بر تعهدات خونی-نژادی تعهدات اسلامی -شیعی نیز رشد می کند این کار البته جدید نیست عالم تسنن این مطلب را بسیار زودتر ما فهمیده و برای آن اقدام کرده اند.و چه بسا محیط های بسیار غنی از جهان مانند چین که اسلام و فکرشان را به گفته ی خودشان از ایران گرفته اند الان ما به دلایل مختلف از دست داده ایم.

اما اصلاح نژاد دینی به معنای معنایی منظورم فرهنگی سازی اسلام-شیعی-ناب محمدی که نظر انقلاب اسلامی و قرائت انقلاب اسلامی از دین مبین است را بومی سازی کرده عناصر اولویت دار را از غیر اولویت ها جدا کرده و همچنین بعضی از احکام را با اجتهاد خاص خود برای آنها مشابه سازی کنیم و نحوه ی زیست آنها را با سبک زندگی اسلام سیاست گذاری کنیم تا نسلی که در اسلام محیطی مانند استرالیا رشد می کند با مسلمانی که در ایران رشد می کنند هر دو مسلمان و هر دو شیعه اما هر کدام شیعه ی مختص به فرهنگ خود.

این اصلاح نژاد به علوم مختلفی از جمله جامعه شناسی،انسان شناسی،علوم زیستی،معماری و شهرسازی و علوم تابع،سیاست گذاری فرهنگی،ارتباطات و....(که بخش بسیار بسیار مختصری از آن را گفتم)و در راس آنها مجتهدین که می خواهند مهندسی علوم اسلامی را در آن زیست بوم کار کنند.