فرض کنید یک روز دارید بین دو دوستتان که ما بین شان شکر آب شده تلاش می کنید وصلتی ایجاد کنید.....
 با یکی از آنها در فضای مجازی در  حال گفت و گو هستید که از او دلائل اختلاف را جویا می شوید سپس او دلائل را بر می شمارد مثلا می گوید او انسانی است که شخص مقابل را رعایت نمی کند و بی نظم است و در بعضی از مواقع نیز دروغ می گوید حال شما برای اینکه خدمتی بکنید از صفحه ای که در تلگرام چت کردید یک اسکرین شات می گیرید و برای دوست دیگری می فرستید که ببین تو این مشکلات را داری این مسائل را کنار بگذار و رفاقتت را با فلانی خراب نکن.حال به نظر شما این کار شما یک خدمت است یا نه؟؟آیا اگر شما نقل قول می کردید با زمانی که یک اسکرین شات بفرستید متفاوت بود  یا هیچ فرقی نداشت؟؟

اسکرین شات به این معنایی که گفته شد مثلا از یک چت یا مسئله ای خصوصی و فرستادن آن برای دیگران را  می توان به یک سخن چینی یا اشاعه فحشا در تعابیر فقهی یا ...تشبیه کرد یا نه؟؟

این سوالاتی است که با به وجود آمدن فضای سایبری و محو شدن فضای شخصی و عمومی و انتقال راحت اطلاعات برای کاربران و طراحان و سیاست گذران این فضا مشکلاتی را به وجود آورده است.

ما باید به بسط اخلاق اینترنتی و فقه این مسائل نیز بپردازیم  تا بتوانیم سبک زندگی اسلامی را  گسترش دهیم.