مشکل امروز جوامع اروپایی وآمریکایی از یک لحاظ همچنین جامعه ای مانند جامعه ایران از جنبه ای دیگر درگیر مسئله ای اخلاقی و اجتماعی ای هستند به نام هم جنس گرایی.

می خواستم فقط در این مطلب به این مسئله اشاره بکنم که کار رسانه ای قوی در این زمینه ندیدم و بسیارهم کم کار شده و می خواستم پیشنهاد یک کار رسانه ای مثل فیلم یا انیمشین در زمینه رو بدم.اما لازم می دونم که چندی هم درباره خود این مسئله صحبت کنیم.

اولا اینکه این کاری بوده که از زمان های بسیار دور در بعضی از اقوام رشد یافته رواج داشته یعنی کاری نو و جدید نیست و همچنین درمان های خودش رو داره.ثانیا باید به این مسئله اشاره کرد که همونطور که نباید قبیح بودن این کار رو  در جامعه شکست و اون رو نباید لوث کرد از طرفی نمیشه ساکت نشست و دید همچنین عملی اتفاق بیفته باید نسبت بهش موضع گیری کرد اما هوشمندانه؛قرآن کریم که با حیاء ترین کتاب مکتوب بشریت محسوب میشه این مسئله رو با دقت و حساب شده صحبت کرده و ما نسبت بهش بی تفاوتیم.

اما پیشنهاد :خیلی خیلی ساده :ساختن داستان قوم لوط چرا که اولا داستانی است واقعی بعدش هم انقلاب اسلامی اگر به هر کاری بپردازه تنها کسی که عهده دار اینکه داستان های قرآنی رو به تصویر بکشه همین بچه انقلابی ها هستند.بعدشم قرآن جوری به این داستان پرداخته که علاوه بر ماجرای این قوم به اثرات اجتماعی ،فردی و آخرتی این اشخاص نیز پرداخته است.

والسلام....