گفتگوی ما در این جلسه درباره ی ساخت و اهمیت وبلاگ در فضای مجازی و علی الخصوص توی رشته ی ما بود

برای اطلاعات بیشتر به http://tqo8679943/babjsjxj مراجعه کنید.