به مناسبت سخنان اول فروردین رهبری

یکی از تلاش هایی که رهبر انقلاب برای نشان دادن کارآمدی انقلاب در اصلی ترین تریبون نظام انجام می دهد همان صحبت هایی است که ایشان در اول فروردین هر سال انجام می دهند.

باید اشاره کرد که یکی از اصلی ترین علل رضایت یا نارضایتی مردم از هر سیستمی "احساس کارآمدی یا احساس عدم کارآمدی" آن سیستم است چرا که ممکن است یک مجموعه کارآمد باشد ولی استفاده کنندگان آن این احساس را نداشته باشند و بالعکس که مثال هایی زیای را حتی در کشور خودمان داریم مثلا ما نسبت به ابتدای انقلاب و بعد از جنگ و یا اوایل دهه 70 اقتصادمان رشد فراوان داشته ،رفاه شهری و روستایی بیشتر شده ،امکانات و...بیشتر شده ولی می بینیم که احساس رضایت عمومی نسبت به آن دوران با تمامی پیشرفت ها کمتر شده و بالعکس هنگامی که ما از جناح خاص سیاسی دنبال می کنیم و به آن علقه داریم اشتباه ترین کار آن ها را درست تلقی می کنیم و نه تنها احساس رضایت بلکه در برابر ضد عقیده خود از آن حمایت می کنیم.

حال لازم است که رهبر انقلاب که رهبر تمامی مردم است برای ایجاد این احساس رضایت و از آن مهم تر ایجاد امید در دل تمامی گروه ها به اقناع مردم بپردازد که :"بله ما پیشرفت کردیم" این جمله رهبری رویش تاکید ویژه دارند چرا که پیشرفت را به صورت جدی در کشور امری مهم و جدی می دانند.

حال برای تمامی دلسوزان این کشور انجام این دو کار ضروری به نظر می رسد:

1.در هر پست و مسوولیتی که هستند آن قسمت و مجموعه را کارآ کنند به معنای آن که حداکثر بازدهی را داشته باشد و مخاطب پس از استفاده و یا گرفتن خدمت و یا هر چیز دیگر احساس رضایت کند.

2.بتوانند این رشد و پیشرفت و کارایی را در جامعه به نمایش بگذارند چرا که کار خوب را باید به مردم گفت تا بدانند که چه اتقاقی می افتد البته باید از این بند فعالیت هایی که جنس آنها با گمنامی و خزنده بودن و دیر به ثمر نشستن عجین است را استثناء کرد این فعالیت ها مانند فعالیت های فرهنگی هر چقدر گمنام تر باشد ایجاد رضایت بیشتری در اذهان ایجاد می کند و خود مردم قادر به درک آن در صورت اثر بخش بودن هستند.

در نتیجه برای تحقق اهداف بالا اولا نیازمند نیروهای متخصص و با تقوا است که این امر در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران در آموزش و پرورش و آموزش عالی خلاصه می شود اگر بتوان کمی صدا و سیما را هم دخیل دانست. و دیگری برای بخش دوم رسانه هاست تولیدات رسانه می توانند با ژانرهای مناسب این کارآمدی را نشان داده و ایجاد رضایت کنند.