با توجه به وضعیت جامعه ایرانی مانند فاصله بین نسلی و درک نکردن متقابل بین والدین و فرزندان و همچنین رواج بی رویه و نا بهنجار ابزارهای ارتباطی مانند تلگرام ،وایبر ،وب گردی ها و....که باید علت آن را در عدم تعریف جایگاه مناسب خانواده جست و جو کرد و مضافا بر این موارد در دیدگاه های دینی نیز باید جایگاه خانواده را بازگو کرد که مثلا ما در جامعه بر خلاف رویکردهای غربی مجموعه ای از انسان ها نداریم بلکه مجموعه ای از خانواده ها را داریم حال باید بررسی کرد که چه راهکارهایی را می توان پیدا کرد تا دوباره ارتباطات میان فردی بین اعضای خانواده به حالت طبیعی خود بازگردد.....

 

ماجرای نوشتن این متن از جایی شروع شد که در زندگی یک خانواده این ماجرا رو دیدم یعنی تمامی افراد خانواده از داشتن یک ارتباط صحیح با هم محروم بودند البته تمامی اعضاء می توانستند با دوستانشان ارتباط موثری داشته باشند ولی باهم به هیچ وجه، شاید از باهم بودن هم لذت می بردند ولی نمی توانستند یک خانواده باشند!

از مهم ترین کارهایی که بر عالمان علوم اجتماعی در برهه کنونی انقلاب اسلامی لازمه که انجام بدهند آن است که به امر تربیت و تعلیم جامعه ی در حال گذار ایران دهه 90شمسی همت بگمارند چرا که این جامعه به شدت در حال تلاش برای پیشرفته شدن البته به قرائت خود است.

تعلیم و تربیت باید در فضای خانوادده به شکلی کاملا صحیح صورت بگیرد تا جامعه از گزند آسیب های احتمالی اعضای خانواده در امان باشد در واقع خانواده حد واسط بین جامعه و فرد است که اعضای آن سعی می کنند در آن بسیاری از لازمه های ورود به اجتماع را بیاموزند.

یکی از اتفاقاتی که امری اجتناب ناپذیر است و در خانواده ها به شکلی روز افزون اتفاق می افتد ارتباطات میان فردی است.به معنای آن که اعضای خانواده سعی می کنند بایکدیگر ارتباط برقرار کنند.
می دانیم که ارتباطات سالم برای همه لازم است و اگر کسی ارتباط سالمی نداشته باشد مشکلات روحی حتما و به سرعت سراغش خواهد آمد مانند گوشی گیری و ...و سعی می کند که خلا ارتباطش با انسان ها را با ارتباط با حیوانات ویا گیاهان و یا بعضی ازفعالیتهای هنری پر کند که این ارتباطات مخصوصا از انواع هنری به گونه ای ارتباط با خود است و کسری ارتباطات میان فردی را با ارتباطات درون فردی اشغال می کند.

به ذهن  نگارنده ی این سطور اینگونه رسید به عنوان یک مشاور باید راهکارهای عملی به اعضاء مختلف خانواده از جمله پدر،مادر ،فرزندان و ...پیشنهاد داد تا بتوانند از طریق این پیشنهاد ها سهم ارتباط واقعی را با اعضای خانواده ی خود در کنار سهم ارتباط حقیقی با دوستان و آشنایان و همچنین سهم ارتباط در فضای مجازی را بپردازند.

لازم به ذکر است که ما سهم های دیگر در ارتبطات نیزداریم که باید برای آنها نیز برنامه ریزی کنیم مانند ارتبطات گروهی و تشکلی یا ارتباطات جمعی و.....

راهکارها:

                    برای پدر:

خرید های خانوادگی

تعمیرات دسته جمعی

خرید فیلم و کالاهای فرهنگی برای مشاهده دسته جمعی

سینما،تئاتر ،پارک و..بردن

بازگو کردن اتفاقاتی که در حین کار برایش اتفاق افتاده.

                    برای مادر:

مشارکت افراد خانواده در آشپزی

مشارکت افراد خانواده در رفت و روب آخر هفته

ساعت چای،قهوه و ...خانواده

آماده داشتن (یعنی فکر کردن درباره ی موضوعات) سرفصل و ابتدا به صحبت کردن بعضی از سخنان با اعضای خانواده مخصوصا انتقال تجربیات

 

                    برای فرزندان:

برقراری ساعت مطالعه خانواده

استفاده از نظرات دیگران در طی فرایند آموزشی

شستن ظرف و ظروف و ...

آماده کردن موضوعاتی که مورد علاقه ی پدر یا مادر است به نسبت خود آنها از مسائل سیاسی تا مشکلات خانواده و قرض و قله های همسایه ها و......